Now showing items 1-5 of 5

 • Příprava realizace hrubé stavby železobetonové montované haly v Brně 

  Loukota, Michal
  Předmětem bakalářské práce je realizace montované železobetonové haly v Brně. Zabývá se stavebně-technologickým provedením spodní stavby a montovaného skeletu. Jejím obsahem je technická zpráva zařízení staveniště včetně ...
 • Realizace hrubé stavby bytového domu v Bratislavě 

  Coník, Šimon
  Cieľom bakalárskej práce je riešenie etapy vrchnej hrubej stavby bytového domu v Bratislave. Obsah bakalárskej práce je sprievodná a súhrnná technická správa objektu, vyriešenie dopravných trás na stavenisko, návrh zariadenia ...
 • Realizace hrubé vrchní stavby bytového domu - Čierna Voda - Chorvátský Grob 

  Raučinová, Veronika
  Cieľom bakalárskej práce je spracovanie technologického projektu pre technologickú etapu hrubej vrchnej stavby bytového domu v obci Chorvátsky Grob v miestnej časti Čierna Voda. Konštrukčný systém bytového domu je stenový, ...
 • Technologická etapa hrubé spodní stavby Nová válcovna - Fatra 

  Wiesner, Jan
  Obsahem této bakalářské práce je technologická etapa hrubé spodní stavby průmyslového objektu Nová Válcovna – Fatra. Práce se zabývá technologickým předpisem pro základové konstrukce, kterému bude vypracován kontrolní a ...
 • Výrobní hala MONTGAS - realizace spodní stavby 

  Kurka, Jan
  Bakalářská práce se zabývá realizací hrubé spodní stavby nové výrobní haly firmy MONTGAS a.s. v Hodoníně na ulici U Kyjovky. Součástí této technologické etapy je realizace zemních prací, štěrkodrťových ražených pilot FRANKI, ...