Now showing items 1-2 of 2

  • Motivace a rozvoj osobnosti ve stavebním podniku 

    Zvonař, Tomáš
    Tato bakalářská práce se zabývá analýzou stavu motivace a osobnostním rozvojem ve stavebním podniku. V teoretické části jsou definovány základní pojmy z oblasti stavebnictví, motivace a rozvoje osobnosti ve stavebním ...
  • Specifika vedení a řízení spolupracovníků ve stavebním podniku 

    Suchánová, Katarína
    Bakalárska práca je zameraná na tému „Specifika vedení a řízení spolupracovníků ve stavebním podniku“. V teoretickej časti charakterizuje obor stavebníctva a stavebný podnik. Ďalej sa zaoberá vedením a riadením spolupracovníkov, ...