Now showing items 1-1 of 1

  • Návrh mostu o jednom poli přes silnici I/53 

    Hučík, Jan
    Cílem této bakalářské práce je návrh mostu přes silnici. Byly vypracovány tři varianty přemostění. Konstrukce byla navržena jako rámový most o jednom poli s rozpětím 35,1 m. Výpočet účinku zatížení je proveden v progamu ...