Now showing items 1-2 of 2

  • Polyfunkční dům Brno, Mlýnská 

    Pucholdtová, Lucie
    Tato bakalářská práce zpracovává dokumentaci pro stavební povolení a část dokumentace pro provedení stavby vypracované na základě architektonické studie z roku 2017 v Ateliéru architektonické tvorby AG034. Práce se zabývá ...
  • Polyfunkční dům Mlýnská, Brno 

    Pelčák, Vlastimil
    Na základě mnou navržené architektonické studie v třetím ročníku bakalářského studijního programu je zpracovaná následující bakalářská práce, která studii dále rozvádí do dalších navazujících stupňů projektové dokumentace. ...