Now showing items 1-1 of 1

  • Vliv vybraných proměnných na vlastnosti a stabilitu ettringitu 

    Kramoliš, Lukáš
    Práce se zabývá termodynamickou stabilitou synteticky vytvořeného ettringitu. Zaměřuje se na ettringit připravený metodou přímé syntézy síranu hlinitého a hydroxidu vápenatého. Vzorky byly uloženy v laboratorním prostředí ...