Now showing items 1-2 of 2

  • Bytový dům 

    Baroň, Alexandr
    Tématem této bakalářské práce je návrh bytového domu v Otrokovicích. Jedná se o samostatně stojící, nepodsklepený, objekt s plochou střechou na téměř rovném terénu. Bytový dům je pětipodlažní, přičemž první podlaží slouží ...
  • Železobetonová konstrukce chladící věže 

    Vostal, Lukáš
    Náplní bakalářské práce je statické posouzení základové konstrukce chladicí věže. Namodelování výpočetního modelu a následný výpočet vnitřních sil základové konstrukce chladicí věže v programu Scia Engineer. Železobetonové ...