Now showing items 1-1 of 1

  • Realizace hrubé spodní stavby bytového souboru v Trenčíně 

    Gunár, Juraj
    Bakalárska práca sa zaoberá stavebne technologickým projektom etapy hrubej spodnej stavby objektu SO 203 bytového súboru Olbrachtova. Predmetom práce je realizácia vŕtaných pilót a základových konštrukcií. Projekt obsahuje ...