Now showing items 1-1 of 1

  • Výrobní hala MONTGAS - realizace spodní stavby 

    Kurka, Jan
    Bakalářská práce se zabývá realizací hrubé spodní stavby nové výrobní haly firmy MONTGAS a.s. v Hodoníně na ulici U Kyjovky. Součástí této technologické etapy je realizace zemních prací, štěrkodrťových ražených pilot FRANKI, ...