Now showing items 1-1 of 1

  • Přejezdy na železničních tratích 

    Nováková, Anna-Marie
    Tato práce řeší problematiku železničních přejezdů z hlediska interpretace veškeré dostupné legislativy. Snaží se zjistit, zdali se dostupné legislativní zdroje pro projektování železničních přejezdů shodují, a tedy na ...