Now showing items 1-2 of 2

  • Řízení projektu výstavby 

    Kovář, Jakub
    Bakalářská práce popisuje problematiku řízení projektu výstavby a vysvětluje základní pojmy, které se této oblasti týkají. Úkolem této práce je seznámení se základními metodami a postupy plánování průběhu projektu výstavby ...
  • Využití metod projektového řízení ve stavební praxi 

    Vomočil, Filip
    Bakalářská práce se zaměřuje na zpracování zadávací dokumentace pro soukromé subjekty na základě zákonu o zadávání veřejných zakázek a získaných informací ze strany zadavatele a účastníka. Úkolem práce je navrhnout zadávací ...