Now showing items 1-1 of 1

  • Vodohospodářské řešení malé vodní nádrže Tršice 

    Chyba, Martin
    Úkolem bakalářské práce je vhodné vodohospodářské řešení zásobní funkce a ochranné funkce malé vodní nádrže Tršice. Součástí práce je provedení výpočtu zabezpečenosti nádrže při různých hodnotách součinitelů zabezpečenosti ...