Now showing items 1-1 of 1

  • Polohopisné a výškopisné zaměření lokality u Vilémovic 

    Praus, Daniel
    Práce pojednává o zaměření a vyhotovení účelové mapy lokality u Vilémovic ve zvoleném měřítku 1:1000. Celá lokalita spadá do CHKO Moravský kras. V mapě je dbáno na vykreslení krasových jevů v oblasti. Jedním z výstupů je ...