Now showing items 1-1 of 1

  • Statická analýza ocelové lávky pro pěší 

    Mareková, Adela
    Predmetom bakalárskej práce je statická analýza oceľovej lávky pre peších. Pomocou programu RFEM 5.16 sú vytvorené dva rôzne modely tejto konštrukcie. Prvý model je zostavený iba z vrchnej časti konštrukcie lávky, druhý ...