Now showing items 1-6 of 6

 • Návrh systému vytápění dřevostavby bytového domu 

  Rušín, Marek
  Cílem této bakalářské práce je navrhnout vytápění a přípravu teplé vody pro dřevostavbu bytového domu v Chocni. Budova je rozdělena na dva objekty, každý z nich má 3 nadzemní podlaží. Vytápění je řešeno deskovými a trubkovými ...
 • Vytápění administrativní části výrobní haly 

  Pečenka, Matěj
  Bakalářská práce se zabývá návrhem otopné soustavy, chlazením kancelářských a společenských prostor a přípravou teplé vody pomocí kaskády tepelných čerpadel vzduch/voda. První část práce stručně pojednává o historii, funkci ...
 • Vytápění bytového domu 

  Bartoň, Dominik
  Cílem bakalářské práce je navrhnout vytápění a ohřev teplé vody pro bytový dům v Ostravě. V teoretické části práce se zabývám kondenzační technikou a kondenzaci samotnou. Srovnal jsem jednotlivé druhy kondenzace, zapojení ...
 • Vytápění bytového domu 

  Dvořáková, Simona
  Cílem bakalářské práce je navrhnout vytápění a ohřev teplé vody v novostavbě bytového domu ležícího ve Slavkově u Brna. Jedná se o nepodsklepený třípodlažní objekt. Objekt se skládá ze dvou provizorních částí. První částí ...
 • Vytápění objektu pro rekreaci 

  Krahula, Tomáš
  Předmětem této bakalářské práce je návrh vytápění objektu pro rekreaci a návrh ohřevu teplé vody. Teoretická část práce se zabývá tématem kotlů na pevná paliva a procesem zplyňování. Výpočtová část se zabývá návrhem ...
 • Vytápění polyfunkčního domu 

  Holiš, Martin
  Cílem bakalářské práce je navrhnout systém vytápění a ohřevu teplé vody pro bytový polyfunkční dům. Jedná se o čtyřpodlažní podsklepený objekt. Vytápěny jsou všechny nadzemní podlaží a část podzemního podlaží. Vytápění je ...