Now showing items 1-1 of 1

  • Hodnocení nabídek veřejných zakázek 

    Slezáková, Denisa
    Bakalářská práce se zabývá problematikou efektivního zadávání veřejných zakázek na stavební práce dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Teoretická část obsahuje výklad základních pojmů v oblasti zadávání ...