Now showing items 1-2 of 2

  • Řízení stavební zakázky 

    Stará, Michaela
    Tématem bakalářské práce je řízení veřejné stavební zakázky. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části je vysvětlen princip projektového řízení, jsou zde uvedeny informace o životním cyklu ...
  • Využití metod projektového řízení ve stavební praxi 

    Vomočil, Filip
    Bakalářská práce se zaměřuje na zpracování zadávací dokumentace pro soukromé subjekty na základě zákonu o zadávání veřejných zakázek a získaných informací ze strany zadavatele a účastníka. Úkolem práce je navrhnout zadávací ...