Now showing items 1-7 of 7

 • Návrh a posouzení výztuže vybraných nosných prvků ŽB objektu 

  Čírtková, Jana
  Bakalářská práce se zabývá návrhem částí rodinného železobetonového domu. Konkrétně jde o návrh stropní desky nad 1.np a schodišťovou deskou. Vytvoření modelu a vyšetření vnitřních sil bylo provedeno v programu RFEM. Pro ...
 • Návrh a statická analýza zastřešení sportovní haly 

  Chudějová, Ludmila
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a statickou analýzou zastřešení sportovní haly. V programu Dlubal RFEM 5.11 byly vytvořeny modely rovinných rámů a vypočítány pomocí metody konečných prvků. Tyto modely byly mezi ...
 • Ocelová konstrukce průmyslové haly 

  Pavlas-Jirásek, Václav
  Práce se zabývá návrhem nosné ocelové konstrukce průmyslové haly se dvěma mostovými jeřáby. Půdorysné rozměry haly jsou 24 × 60 m, výška je 16 m. Konstrukce je tvořena symetrickými příčnými vazbami se sedlovými příhradovými ...
 • Optimalizace průřezu a vyztužení střešního vazníku 

  Odvárka, Miroslav
  Práce je zaměřena na optimalizaci tvaru průřezu železobetonového vazníku. Byl vytvořený optimalizační algoritmus v programu Microsoft Office Excel, který optimalizuje tvar a vyztužení železobetonového vazníku, tak aby ...
 • Rekonstrukce a přestavba RD 

  Brhel, Jiří
  Bakalářská práce řeší návrh a posouzení železobetonových stropních konstrukcí přístavby rodinného domu nad bazénem. Ručně je provedeno posouzení na mezní stavy únosnosti a mezní stavy použitelnosti zjednodušenou metodou.
 • Statická analýza administrativní budovy 

  Golisová, Michaela
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a statickou analýzou monolitického železobetonového skeletového konstrukčního systému vysoko podlažní administrativní budovy. Prostorový výpočtový model byl vytvořen podle vlastního ...
 • Stropní železobetonová konstrukce 

  Kučerková, Kristýna
  Bakalářská práce se zabývá návrhem stavby polyfunkčního domu o třech nadzemních podlažích, kde v přízemí budou umístěny obchody a ve druhém a třetím podlaží jsou navrženy kancelářské prostory. Stropní deska je řešena jako ...