Now showing items 1-2 of 2

  • Numerické modelování působení větru na fotovoltaické panely 

    Zajac, Zbyněk
    Bakalářská práce se věnuje problematice působení větru na fotovoltaické panely umístěné na ploché střeše. Numerický výpočet byl proveden na fiktivní budově s použitím zásad pro reálné rozmístění panelů. Toto rozmístění ...
  • Železobetonová konstrukce chladící věže 

    Vostal, Lukáš
    Náplní bakalářské práce je statické posouzení základové konstrukce chladicí věže. Namodelování výpočetního modelu a následný výpočet vnitřních sil základové konstrukce chladicí věže v programu Scia Engineer. Železobetonové ...