Now showing items 1-3 of 3

 • Návrh a posouzení výztuže vybraných nosných prvků ŽB objektu 

  Čírtková, Jana
  Bakalářská práce se zabývá návrhem částí rodinného železobetonového domu. Konkrétně jde o návrh stropní desky nad 1.np a schodišťovou deskou. Vytvoření modelu a vyšetření vnitřních sil bylo provedeno v programu RFEM. Pro ...
 • Rekonstrukce a přestavba RD 

  Brhel, Jiří
  Bakalářská práce řeší návrh a posouzení železobetonových stropních konstrukcí přístavby rodinného domu nad bazénem. Ručně je provedeno posouzení na mezní stavy únosnosti a mezní stavy použitelnosti zjednodušenou metodou.
 • Stropní železobetonová konstrukce 

  Kučerková, Kristýna
  Bakalářská práce se zabývá návrhem stavby polyfunkčního domu o třech nadzemních podlažích, kde v přízemí budou umístěny obchody a ve druhém a třetím podlaží jsou navrženy kancelářské prostory. Stropní deska je řešena jako ...