Now showing items 1-1 of 1

  • Experimentální studie vyztužení dílců z lehkého betonu 

    Lisztwan, Dominik
    Bakalářská práce popisuje experimentální ověření a porovnání chování vyztužených dílců z lehkého betonu. Vyztužení je provedeno ocelovou a kompozitní výztuží. Porovnání výsledků je realizováno na základě statických ...