Anzeige der Dokumente 1-20 von 548

 • Funkcionální analýza a matematické kyvadlo 

  Čaputa, Daniel
  Táto práca sa zaoberá existenciou periodických riešení nelineárneho modelu matematického kyvadla so spojitou, nepárnou a periodickou pravou stranou. V práci je odvodená diferenciálna rovnica výchylky kyvadla a príslušný ...
 • Měření výkonu spalovacího motoru na válcovém dynamometru 

  Farka, Jan
  Od počátku automobilového průmyslu již uplynula spousta let a na vlastnosti vozidel i všech jeho součástí, především motoru, je kladen stále větší a větší důraz jak z hlediska bezpečnosti, tak z hlediska výkonu a ekologie. ...
 • Hydraulický lis na lisování rotorových paketů 

  Hrnčiřík, Adam
  Tato bakalářská práce se věnuje návrhu konstrukčního řešení hydraulického lisu pro lisování montážního celku rotorové hřídele elektromotoru a celku rotorových paketů. Obsahem této práce jsou pevnostní výpočty a konstrukční ...
 • Lisy s přímým pohonem současné produkce 

  Bajdich, Matej
  Cieľom tejto práce je analyzovať problematiku mechanických lisov s priamym pohonom, ich porovnanie s mechanickými lismi poháňanými nepriamym pohonom a predstavenie lisov s priamym pohonom súčasnej produkcie na trhu. V prvej ...
 • Konstrukční návrh převodovky s rozborem možností tolerování 

  Křivohlavý, Petr
  Tato bakalářská práce se věnuje tolerování strojních součástí. V práci jsou vysvětleny rozměrové a geometrické tolerance, textura povrchu a jejich vzájemná závislost. Na základě těchto poznatků je vytvořena jednoduchá ...
 • Sklokeramické kompozitní biomateriály 

  Žaludek, Jakub
  V bakalářské práci byla studována příprava bioskla 45S5 a kompozitů obsahujících biosklo 45S5 a keramická vlákna Al2O3 nebo ZrO2 v množstvích 1, 3 a 5 hm% metodou slip-casting z vodných a isopropanolových suspenzí. Připravené ...
 • Hybridní pohony v konstrukci traktorů 

  Líčeník, Adam
  Tato bakalářská práce zpracovává přehled typů hybridních pohonů v konstrukci traktorů. Zhodnocuje jejich funkční výhody i nevýhody a uvádí příklady některých traktorů a jejich součástí. Zaměřuje se na komponenty používané ...
 • Automatická výměna velkých obrobků u obráběcích center 

  Pomikálek, Adam
  Předmětem této bakalářské práce je popis automatické výměny obrobků u obráběcích center. Popis je rozdělen do tří kapitol. První kapitola pojednává o upínání a polohování technologických palet a obrobků. Druhá kapitola je ...
 • Termodynamika 1D proudění ideálních plynů v Matlabu 

  Fúdor, Vlastimil
  Cílem této práce je vytvořit toolbox řešící jednorozměrné proudění ideálních plynů. Práceje rozdělena do třech částí. První část vysvětluje fyzikální základy nutné pro pochopení proudění ideálních plynů. Druhá část je ...
 • Zavedení metrologických postupů pro určování způsobilosti měřidel v oblasti tribologie 

  Rozlílková, Lada
  Tato bakalářská práce pojednává o metrologických postupech při určování způsobilosti měřidel ve výrobě firmy fungující v oblasti přesného strojírenství. Hlavním cílem každého podniku je jeho konkurenceschopnost v daném ...
 • Analýza použití metody "okamžitého středu otáčení" při výpočtu netypických svarů v numerickém výpočtovém modelování 

  Babišta, Jan
  Spojování materiálu pomocí svařování je značně využívaná metoda, pro svoji rychlost, ekonomičnost a možnost automatizace. Ovšem pokud jde o návrh svarového spoje zatíženého staticky a jeho simulaci pomocí MKP, pak dochází ...
 • Stanovení produkce bioplynu v bioplynové stanici 

  Heger, Jan
  Zaměřením této práce jsou výpočtové metody pro odhad výtěžnosti bioplynu v bioplynové stanici. Cílem je seznámení s výpočtovými metodami a určení jejich přesnosti provedené výpočtem. Zpřesňování odhadu produkce bioplynu ...
 • Tvorba tuhých znečišťujících látek z biomasy 

  Havlínová, Denisa
  Tato bakalářská práce se dělí na dvě hlavní části. První část je rešeršní a zabývá se především biomasou a znečišťujícími látkami. V této části najdeme rozdělení biomasy ze dvou hledisek, srovnání forem paliva a pojednání ...
 • Zásobníky nástrojů u obráběcích strojů 

  Vnuková, Zuzana
  Zásobník nástrojov, automatická výmena nástrojov, skladovací zásobník nástrojov, kódovanie nástrojov, uchytenie nástrojov, držiak nástrojov.
 • Návrh automatizovaného zakládání vložek do formy vstřikolisu 

  Strnad, Jiří
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem automatizovaného zakládání vložek do formy vstřikolisu. V první části je specifikováno zadání a požadavky kladené na novou konstrukci. Dále je provedena analýza řešené problematiky. ...
 • Návrh řídicího systému pneumatického manipulátoru 

  Roun, Jiří
  Bakalářská práce pojednává o návrhu řídicího systému pneumatického manipulátoru. Rešeršní část práce popisuje současné možnosti pneumatických prvků pro řízení a polohování pneumatických sestav. Praktická část popisuje ...
 • Pásový dopravník - toleranční analýza 

  Man, Lukáš
  Tato bakalářská práce se zabývá toleranční analýzou součinitelů vstupujících do výpočtu dálkového pásového dopravníku pro přepravu mokrého písku. Práce obsahuje kritickou rešerši obdobných pásových dopravníků pro dálkovou ...
 • Vyhodnocení vlivu výrobních nepřesností na charakteristiku vinuté kónické tlačné pružiny 

  Sitte, David
  Tato bakalářská práce se zabývá možnými vlivy výrobních nepřesností na charakteristiku kónicky vinuté tlačné pružiny. V první části práce je rešeršně zpracovaná daná problematika výpočtu kónické pružiny dle algoritmu ...
 • Snižování mechanických ztrát motoru 

  Ondrejka, Filip
  Cieľom tejto bakalárskej práce je zoznámiť sa s problematikou mechanických strát. Opisuje ich vznik, rozdelenie a podstatu. Ďalej sa práca zaoberá metódami zisťovania mechanických strát a ich hodnoteniu.
 • Konstrukční návrh vany experimentálního zařízení pro testování lidských kloubů 

  Svoboda, Tomáš
  Bakalářská práce se zabývá konstrukčním návrhem vany experimentálního zařízení pro testování lidských kloubů. Tribometr slouží k experimentálnímu měření tření a vizualizaci filmu reálné chrupavky v zaplavené synoviální ...