Now showing items 531-549 of 549

 • Zadní odpružení motokrosového motocyklu 

  Křivánek, Tomáš
  Zadní odpružení motocyklu zásadně ovlivňuje jízdní vlastnosti, bezpečnost a pohodlí jezdce. Je důležité se problematikou zadního odpružení zabývat. Bakalářská práce popisuje různá konstrukční uspořádání přepákování, funkci ...
 • Zahradní drtič - efektivita 

  Stuchlý, Martin
  Tato bakalářská práce se zabývá rešeršním rozborem několika typů drtičů dřevního odpadu včetně výrobců a cen. Dále jsou zde dle dostupných informací vyhodnoceny drcené materiály. Poté je v práci proveden vlastní konstrukční ...
 • Zařízení pro mechanické zatěžování vzorků 

  Rachůnek, Radek
  Tato práce si klade za cíl navrhnout a sestrojit zařízení, které bude umožňovat zatěžovat vzorek během ozařování při tomografické zkoušce. První část se věnuje popisu elektromagnetismu a prvků, které jej využívají pro ...
 • Zařízení pro předepnutí pružiny zámku 

  Majer, Tomáš
  Práce se zabývá obecnou definicí automobilového zámku a problematikou, spojenou s tímto pojmem. Dále pak pojednává o konstrukci, testování a montáži zámku. V konstrukční části je navrženo předepínací zařízení, které by ...
 • Zařízení pro testování bezdrátového přenosu energie 

  Holas, Jiří
  Cílem této bakalářské práce je návrh a sestrojení experimentálního zařízení, které by sloužilo k měření účinnosti bezdrátového přenosu elektrické energie pomocí induktivní vazby. Tato práce obsahuje informace o hlavních ...
 • Zavedení metrologických postupů pro určování způsobilosti měřidel v oblasti tribologie 

  Rozlílková, Lada
  Tato bakalářská práce pojednává o metrologických postupech při určování způsobilosti měřidel ve výrobě firmy fungující v oblasti přesného strojírenství. Hlavním cílem každého podniku je jeho konkurenceschopnost v daném ...
 • Zásobníky nástrojů u obráběcích strojů 

  Vnuková, Zuzana
  Zásobník nástrojov, automatická výmena nástrojov, skladovací zásobník nástrojov, kódovanie nástrojov, uchytenie nástrojov, držiak nástrojov.
 • Závislost geometrie vnitřního koutového svaru při laserovém svařování s rozmítáním svazku u korozivzdorné oceli 

  Vaverka, Jiří
  Laserové svařování je jedna z nejvíce se rozvíjejících metod spojování materiálů, a proto je nutné prozkoumat všechny možnosti této metody. Tato bakalářská práce se zabývá laserovým svařováním vnitřních koutových svarů s ...
 • Závislost tokových vlastností plastů na obsahu vody a technologických parametrech 

  Ohnút, Lukáš
  Bakalářská práce je zaměřena na zjištění vlivu vlhkosti na proces vstřikování. V první kroku byly vybrány dva běžně používané materiály polyamid (Pa66) a polybutylentereftalát (PBT). Testované materiály byly podrobeny ...
 • Zdvihový mechanismus mostového jeřábu 10000 kg / M5 

  Drábík, Michal
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem zdvihového mechanismu mostového jeřábu s nosností 10 000 kg. Práce obsahuje kritickou rešerši dnes vyráběných jeřábových koček a výběr vhodné koncepce. Součástí návrhu jsou výpočty ...
 • Zdvihový mechanismus mostového jeřábu 12000 kg / M4 

  Ujčík, Miroslav
  Tato práce se zabývá návrhem zdvihového mechanismu mostového jeřábu s nosností 12 000 kg, který bude sloužit jako dílenský jeřáb s pravidelným využíváním. První část této práce je věnována kritické rešerši obdobných ...
 • Zkušební stanoviště pro měření výkonu motocyklů 

  Hanuš, Michal
  Tato bakalářská práce se zabývá realizací projektu dynamometru pro motocykly. Tento projekt je spjat s měřením výkonu, měřením točivého momentu a optimalizací funkce dvoudobých motorů. Úvod se zabývá volbou dynamometru pro ...
 • Zmírnění účinků přistání po použití padákového záchranného zařízení 

  Bohýl, Tomáš
  Tato bakalářská práce obsahuje popis záchranných padákových zařízení, popisuje zranění vznikající při jejich použití a prvky konstrukcí, které tyto snižují.
 • Zpracování dat z měření tlumičů na tlumičovém dynamometru 

  Vaněk, Vojtěch
  V první části se bakalářská práce zabývá problematikou tlumiče po teoretické stránce. V úvodu se zabývá přehledem používaných tlumičů, dále pak charakteristickými veličinami tlumičů, způsoby testování, a nakonec různými ...
 • Zpracování data z teplotních měření pro účely inverzní úlohy vedení tepla 

  Brachna, Róbert
  Táto bakalárska práca sa zaoberá digitálnymi filtrami a odstraňovaním šumu z teplotných meraní. Základným aparátom k správnemu pochopeniu vlastností filtrov je diskrétna Fourierova transformácia, ktorá je v práci objasnená ...
 • Ztráty v potrubí při přečerpávání kondenzátu a jejich vliv na pracovní bod kondenzátního čerpadla 

  Molák, Filip
  Cílem této bakalářské práce je popsání procesu přečerpávání kondenzátu a problému s tím spojeným. Úvodní část se věnuje kavitaci a jejím následkům. V další části jsou stručně popsány typy čerpadel používaných k přečerpávání ...
 • Zvedací válečkový stůl 

  Korytář, Jan
  Tato práce se zabývá současnými zvedacími zařízeními a koncepčním návrhem zvedacího válečkového stolu, který slouží jako uzel na dopravní lince. Stůl slouží k přepravě EUR palet o hmotnosti 1000 kg, přičemž je požadovaná ...
 • Zvedací zařízení za traktor 

  Smrček, Jakub
  Hlavním cílem bakalářské práce je návrh konstrukce zvedacího zařízení za traktor, které bude použito k manipulaci s materiálem. Úvodní část práce obsahuje rozdělení zvedacích zařízení agregovaných s traktorem a dále popisuje ...
 • Zvláštnosti software z hlediska kvality 

  Zlatníčková, Marie
  Tato bakalářská práce se zabývá popisem softwarových specifikací a požadavků na kvalitu softwaru, popisem procesů testování softwaru za účelem prokazování jeho kvality a metodám zvyšování kvality.