Now showing items 478-497 of 549

 • Vměstky v ocelových odlitcích 

  Kaněra, Miloš
  Práce předkládá základní poznatky a rozdělení o vměstcích, které svou přítomností ovlivňují jakost a užité vlastnosti ocelových odlitků. Se zaměřením na základní skupinu exogenních a endogenních vměstků byl vypracován ...
 • Všesměrový mobilní robot – detekce překážek 

  Pollach, Ondřej
  Závěrečná práce je zaměřena na řešení problému detekce kolizí na všesměrovém robotu pomocí vybraných infračervených senzorů. Signály ze senzorů jsou zpracovávány pomocí mikroprocesoru Arduino Mega 2560, v němž je proveden ...
 • Vyhodnocení úspěšnosti filtrů při sledování cílů 

  Benko, Matej
  Táto bakalárska práca sa zaoberá využitím Bayesovho odhadu skrytého stavu na vedenie cieľa pomocou bistatického radaru. Sústredí sa na časticové filtre. Ukázalo sa, že sa jedná osadu funkčných algoritmov na Bayesov odhad ...
 • Vyhodnocení vlastností dieletrik pro vlnovody ve střední infračervené oblasti 

  Konečný, Aleš
  Využití plasmonovo polaritonových vlnovodů se ukázalo vhodné pro senzorové aplikace ve středně infračervené oblasti spektra. Vlnovod je v kontaktu s médiem v plynném či kapalném stavu, který obsahuje měřenou koncentraci ...
 • Vyhodnocení vlivu výrobních nepřesností na charakteristiku vinuté kónické tlačné pružiny 

  Sitte, David
  Tato bakalářská práce se zabývá možnými vlivy výrobních nepřesností na charakteristiku kónicky vinuté tlačné pružiny. V první části práce je rešeršně zpracovaná daná problematika výpočtu kónické pružiny dle algoritmu ...
 • Vysokorychlostní slinování keramických materiálů 

  Chvíla, Martin
  Moderní keramické materiály plní klíčové funkce v řadě aplikací ve všech průmyslových odvětvích. Proces přípravy moderních keramických materiálů zahrnuje důležitý technologický krok – slinování. V posledních letech se ...
 • Vytápění domu tepelným čerpadlem 

  Najbrtová, Zuzana
  Bakalářská práce věnující se problému vytápění rodinného domu tepelným čerpadlem je rozdělena do dvou hlavních částí. Teoretická část se věnuje krátkému představení principu tepelného čerpadla a jeho různým typům, dle ...
 • Vytápění rodinného domu tepelným čerpadlem 

  Pinkas, Jan
  Předmětem této bakalářské práce je vytápění rodinného domu tepelným čerpadlem.V první části je vysvětlen princip jeho fungování. Představeny jsou i základní zdroje tepla pro tepelná čerpadla včetně jejich výhod a nevýhod. ...
 • Vytvoření modelu převodové skříně pomocí 3D tisku 

  Kopecký, Marek
  V této práci je představen návrh převodové skříně pro dvoustupňovou převodovku s čelním soukolím kuchyňského robotu. Pevnostní výpočet je řešený iteračně pomocí MKP analýzy. Práce obsahuje rešerši z oblasti převodových ...
 • Využitelnost civilních leteckých antikolizních systémů bezpilotními letadly 

  Muschalik, David
  Tato bakalářská práce se zabývá využitelností civilních leteckých antikolizních systémů bezpilotními letadly. Práce je koncipována jako vstup do problematiky bezpilotních systémů, antikolizních systémů a dalších témat, ...
 • Využití aditivních technologií (3D tisk) pro výrobu konstrukčních částí turbín 

  Vaculka, Alexander
  Bakalářská práce se ve svém úvodu zabývá aditivními technologiemi. Popisuje jejich princip, technologická řešení, dále také jejich výhody a nevýhody i oblasti kde se využívají. Následuje popis vybraných komponent parních ...
 • Využití automatizace v domácnosti 

  Junek, Martin
  Cílem této bakalářské práce je popsat vhodné funkce při řízení plynového kotle a automatizační prostředky pro řízení a regulaci kotlů. Následně uvést přínosy automatizace pro úspory nákladů.
 • Využití automatizace v domácnosti při manipulaci s doklady 

  Němeček, Ladislav
  Bakalářská práce se zabývá možnostmi a využitím automatizace při manipulaci a zpracování různých druhů dokladů v domácnosti. Popisuje současný stav manipulace a zpracování fyzických a digitálních dokumentů. Uvádí nevýhody ...
 • Využití bezpečnostních senzorů v automatizaci 

  Miklis, Peter
  Cieľom tejto bakalárskej práce je oboznámenie sa s problematikou bezpečnosti v automatizácii a využitím bezpečnostných senzorov, ktoré sa v súčasnosti nachádzajú na trhu. V prvej časti je rozoberaná dôležitosť bezpečnosti ...
 • Využití Denavit Hartenbergovy transformace pro simulaci pohybu průmyslového robotu 

  Slezák, Miroslav
  Tato práce se zabývá seznámením s pojmem virtuální dvojče a využití Denavit Hartenbergovy transformace při simulaci trajektorie a pohybu robotu. V první části je rešeršní popis, co je to virtuální dvojče, jaké druhy existují ...
 • Využití energetického potenciálu dešťové, šedé a černé vody u výškových budov a mrakodrapů ke generaci elektrické energie 

  Pleva, František
  Tato bakalářská práce se zabývá využitím energetického potenciálu dešťové, šedé a černé vody u výškových budov a mrakodrapů ke generaci elektrické energie. První část práce je zaměřena na teoretický popis čerpadla a jeho ...
 • Využití GPS pro měření za letu 

  Čížková, Markéta
  Bakalářská práce Využití GPS pro měření za letu se zabývá otázkou použitelnosti Globálního Pozičního Systému jako nástroje pro certifikaci letounů. Teoretická část práce má za cíl osvojení principu GPS, věnuje se přesnosti ...
 • Využití Head-mounted displejů v průmyslových aplikacích 

  Dvořák, Dominik
  Cílem bakalářské práce je studie o současném využití Head-mounted displejů v průmyslových aplikacích. Práce je rešeršního charakteru a obsahuje základní informace k problematice využití virtuální a rozšířené reality v ...
 • Využití hydrodynamické kavitace pro čištění vody 

  Balko, Marek
  Bakalářská práce se věnuje zkoumání vlastností kavitace s důrazem na kavitaci hydrodynamickou a jejímu využití pro odstraňování nežádoucích a špatně odbouratelných chemických sloučenin z vody. Díky vysokým teplotám a tlakům ...
 • Využití ovládání domácích spotřebičů hlasem 

  Bubla, Lukáš
  Bakalářská práce je zaměřena na domácí automatizaci, konkrétně na ovládání hlasovými pokyny. Popisuje způsoby komunikace a ovládání automatizovaných soustav, a především problematiku počítačového rozpoznávání řeči pomocí ...