Now showing items 511-530 of 549

 • Výroba chladící skříně 

  Halabrín, Marek
  Práce předkládá návrh výroby chladící skříně. Ta je vyrobena z ocelového korozivzdorného austenitického plechu oceli třídy 17 240 o tloušťce 1,5 mm. Návrh je zpracováván na základě výkresové dokumentace. Vyráběný počet ...
 • Výroba čepu 

  Pátek, Martin
  V této práci byl navržen technologický postup výroby protlačku. Jako materiál byla zvolena nízkolegovaná, konstrukční ocel 27MnCrB7-2. Z rozboru vhodných metod výroby byla vybrána technologie protlačování, na níž byla ...
 • Výroba čepu s přírubou 

  Procházka, Pavel
  Práce se zabývá návrhem výroby čepu tažného zařízení použitého u traktoru. Součást se bude vyrábět technologii zápustkového kování z nízkolegované oceli 13 242. Materiál je dodáván v podobě válcovaných tyčí za tepla o ...
 • Výroba dokončovacího nástroje 

  Rušín, Filip
  Bakalářská práce se zabývá výrobou dokončovacího nástroje pro vyhrubování tří různých průměrů. První kapitola seznamuje s výběrem potřebného materiálu, návrhem polotovaru a použitým tepelným zpracování výrobku. Následuje ...
 • Výroba loveckého nože obráběcími technologiemi 

  Ventruba, Petr
  Tato bakalářská práce pojednává o výrobě loveckého nože za pomocí obráběcích technologií. V první části jsou obsaženy teoretické rozbory použitých metod, které jsou využity při následné konstrukci výrobku, sestavení ...
 • Výroba nosného ramene 

  Melichar, Ivo
  Práce předkládá návrh technologie výroby nosného ramene sloužícího pro zajištění polohy a tuhosti čelní desky vůči kovové zásuvce v kontejnerovém boxu. Rameno je vyráběno z konstrukčního ocelového plechu o tloušťce 2 mm a ...
 • Výroba nožů a jejich tepelné zpracování 

  Bukvic, Tomáš
  Tato bakalářská práce se zabývá ruční malosériovou výrobou nožů. Představuje přehled používaných nožířských ocelí a uvádí jejich charakteristiky. Pojednává o volbě geometrie ostří a materiálu pro konkrétní použití nože. ...
 • Výroba odlitků z neželezných kovů a slitin technologií vytavitelného modelu 

  Bednárik, Marko
  Táto bakalárska práca popisuje proces výroby odliatku metódou vytaviteľného modelu. Zahrnuje výrobu voskových modelov, zhotovovanie odlievacích sústava škrupinových foriem. Práca taktiež zahrnuje experimentálnu časť zameranú ...
 • Výroba ozubeného pastorku 

  Svozilová, Lucie
  Bakalářská práce uvádí návrh technologického postupu výroby kuželového ozubeného kola, jehož polotovarem je ocelová tyč materiálu 12 050. Na základě literární studie a následných výpočtů je navrženo tříoperační kování v ...
 • Výroba pojistného šroubu 

  Šlimar, Filip
  Práce předkládá návrh technologie výroby tvářeného šroubu k upevnění kol automobilu, z materiálu 11 320.3. Byla provedena literární studie technologie tváření za studena. Byl vypočítán průměr polotovaru 15 mm. Pro výrobu ...
 • Výroba pokročilých odlitků ze slitin mědi a jejich vlastnosti 

  Kryštůfek, Tomáš
  Tato bakalářská práce je zaměřena na přehledné zpracování problematiky výroby odlitků ze slitin mědi. Po stručném historickém uvedení je nejprve popsán postup výroby surové mědi. Pozornost je věnována zdrojům mědi v přírodě ...
 • Výroba prototypu upínacího trnu 

  Jaroš, Lubomír
  Bakalářská práce se zabývá konstrukční sestavou vrtacího přípravku a výrobou jedné ze součástí sestavy. Práce obsahuje rozbor sestavy vrtacího přípravku, návrh několika variant zvolené součásti, sestavení výrobního postupu ...
 • Výroba řetězového kola 

  Haltmar, Vojtěch
  Bakalářská práce se zabývá návrhem výroby řetězového kola zápustkovým kováním. Kolo je vyrobeno z oceli jakosti C45 a je součástí převodového ústrojí stavebního stroje. Na základě požadovaných mechanických vlastností ...
 • Výroba součásti "chladicí válec" 

  Kafka, Ondřej
  Cílem bakalářské práce je navrhnout kompletní postup výroby sestavy chladicího válce, počínaje návrhem polotovarů pro výrobu, jednotlivými výrobními kroky až k zhotovení celé sestavy a její výstupní kontrole. Práce bude ...
 • Výroba součásti "příruba" na CNC strojích 

  Černý, Marek
  Tato bakalářská práce se zabývá výrobou součásti typu příruba na CNC strojích. Je zde popsána funkce příruby v sestavě nádrže. Zadané téma obsahuje volbu materiálu, volbu polotovaru a návrh strojového zařízení pro výrobu. ...
 • Výroba svorníku na CNC soustruhu 

  Kališ, Jiří
  Tato bakalářská práce pojednává o použití svorníku v energetickém průmyslu. Tento svorník se používá jako spojka přírubové hřídele turbíny s generátorem. Práce vypracovaná v rámci bakalářského studia řeší použití tohoto ...
 • Výroba tesařské spojky 

  Kliš, Vojtěch
  Práce se zabývá návrhem technologie výroby součásti z pozinkovaného plechu. Jedná se o tesařskou spojku, která slouží ke spojování dřevěných konstrukcí. Práce je zaměřena na tváření kovů, konkrétně technologii stříhání. ...
 • Výroba závitů v tenkostěnných dílech 

  Václavek, Petr
  Tématem bakalářské práce je představení a porovnání technologií používaných při výrobě závitů v tenkostěnných materiálech. Je zahrnuta charakteristika často používaných typů těchto materiálů a jejich vlastností, které mohou ...
 • Výrobní proces součásti "kulový čep" 

  Petříček, Vít
  Tato bakalářská práce se zabývá obecným představením součásti „kulový čep“, jejími konstrukčními požadavky a výrobou. Byly vybrány a představeny dva technologické procesy výroby konkrétního kulového čepu, konkrétně výroba ...
 • Vývoj a implementace softwarového prostředí pro komunikaci uživatele s robotem 

  Ondryáš, Adam
  Tato práce se zabývá vytvořením softwarového prostředí pro komunikaci uživatele s robotickým systémem. V rámci práce byla v programu Matlab navrhnuta logická vrstva stavového automatu a do ní implementován hlasový syntetizátor. ...