Now showing items 21-40 of 548

 • Detekce objektu pro průmyslového robota s využitím počítačového videní 

  Huber, Michal
  Cílem této bakalářské práce je vytvoření řídícího programu pro zpracování obrazových dat z kamery. Úvodní část práce pojednává o současném stavu detekce objektů v průmyslových aplikacích, a také představuje vývojovou ...
 • Metody zpracování velkých dat z experimentů a simulací dynamických soustav 

  Ďuriš, Anton
  Táto práca sa zaoberá spracovaním Veľkých dát z moderných technických zariadení. Spracovanie Veľkých dát je časovo náročný a zložitý proces, vyžadujúci výkonný hardvér, avšak existujú metódy, vďaka ktorým je spracovanie ...
 • Konstrukce zařízení pro testování ložisek 

  Sovadina, František
  V této bakalářské práci byl proveden rozbor používaných testovacích zařízení pro trvanlivostní zkoušky valivých ložisek. Tento rozbor následně slouží jako inspirace pro rekonstrukci stávajícího testovacího zařízení ložisek ...
 • Analýza distribuce směrů kolagenních vláken v měkkých tkáních 

  Sádovská, Terézia
  Bakalárska práca sa zaoberá analýzou smerového rozloženia kolagénových vlákien v mäkkých tkanivách - v tepnách a v šľachách. Prvá časť stručne približuje anatómiu cievnej sústavy človeka so zameraním na stavbu tepien. ...
 • Využití Denavit Hartenbergovy transformace pro simulaci pohybu průmyslového robotu 

  Slezák, Miroslav
  Tato práce se zabývá seznámením s pojmem virtuální dvojče a využití Denavit Hartenbergovy transformace při simulaci trajektorie a pohybu robotu. V první části je rešeršní popis, co je to virtuální dvojče, jaké druhy existují ...
 • Studie strojů pro tvorbu asfaltových krytů vozovek 

  Calábek, Daniel
  Tato bakalářská práce se bude zabývat shrnutím technologického řešením konstrukce asfaltových vozovek a jejich tvorby s novodobými trendy. Dále rozborem shrnujícím přehled současného stavu silničních strojů-finišerů, s ...
 • Vliv nepřesnosti vzorkovací periody na frekvenční analýzu 

  Pietrowicz, Daniel
  Tato práce bude zaměřena na měření ve spojitosti s digitalizací analogového signálu a analýzy vlivu chyby vzorkovací periody. Stručného rozebrání principu frekvenční analýzy a popsání možností provedení tohoto postupu v ...
 • Jemné částice produkované spalovacím procesem 

  Bunček, Patrik
  Bakalárska práca je zameraná na problematiku jemných častíc. Úvodná kapitola sa venuje všeobecnému prehľadu, vzniku a dôsledku častíc na ľudský organizmus. Nasledujúce kapitoly sa venujú priblíženiu procesu spaľovania a ...
 • Skener čárových kódů napojený na serverovou databázi 

  Hrůzek, Jan
  Tato práce se zabývá skenováním čárových kódů na platformě Raspberry Pi a následnou prací se serverovým databázovým systémem. Je zde podrobně rozebrán princip fungování skenerů a databázových systému a jejich následný výběr ...
 • Konstrukce a výroba modelářské CNC frézky 

  Krejčí, Miloš
  Cílem bakalářské práce je návrh a výroba modelářské CNC frézky. Práce zahrnuje seznámení s modelářskými CNC frézkami dostupnými na trhu, jejich porovnání a poté vlastní návrh konstrukce modelářské CNC frézky, následovaný ...
 • Rozpad víru 

  Lunda, Filip
  Bakalářská práce se zabývá jevem rozpadu víru. V první části se zaměřuje na samotný popis typů rozpadu víru a jejich základní charakteristiku. V další části jev teoreticky vysvětluje. Následuje výčet experimentálních ...
 • Mechanické vlastnosti buněčných membrán 

  Pírková, Marcela
  Bakalářská práce je rešeršního charakteru zaměřená na analýzu mechanických vlastností buněčných membrán. Hlavním cílem je nalézt metody, které povedou k narušení struktury membrán a to následně způsobí selekci nežádoucích ...
 • Energetické využití odpadů 

  Přidal, Milan
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou energetického využití odpadu. První část je zaměřena na základní informace o odpadu. Konkrétně rozebírá jeho vznik, rozdělení a hierarchii nakládání s odpadem. Následuje bližší ...
 • ABB RobotStudio - ovládání robota z PLC B&R Automation 

  Mittaš, Eduard
  Cieľom tejto závarečnej práce je ukázať rôzne spôsoby komunikácie s kontrolérom robota a tiež následné ovládanie tohto robota. Simulácia úlohy bude prevedená s yyužitím protokolu TCP/IP, pričom komunikácia v laboratóriu s ...
 • Přesnost měření v kontextu historie 

  Jemelíková, Kristýna
  Tato bakalářská práce se zabývá vývojem měření z pohledu přesnosti. V první části je věnována pozornost obecnému vývoji měření od odhadování v dávnověku, přes určování chyb v minulosti, až po dnešní vyhodnocování nejistot ...
 • Druhy opotřebení valivých ložisek 

  Kapusta, Juraj
  Cílem této bakalářské práce je klasifikovat opotřebení valivých ložisek od samotného vzniku, průběhu v provozním stavu a projevením se na výsledné kvalitě dané součásti až do úplného vyřazení. Návrh a následná výroba ...
 • Ověření využití agropelet pro vytápění 

  Muzikářová, Věra
  Tato bakalářská práce se zabývá agropeletami a jejich spalováním z hlediska emisí a účinnosti. Je složena ze dvou částí. První část je teoretická, kde je uvedena rešerše dostupných druhů biomasy, výroba agropelet a princip ...
 • Návrh autonomního zdroje pro měřicí jednotku na rotoru elektrického stroje 

  Kura, Ondřej
  Práce se zabývá návrhem a následnou konstrukcí autonomního napájecího zdroje pro bezdrátovou měřící jednotku teploty, která je umístěna na rotoru elektrického stroje. Teoretická část této práce je věnována popisem metod v ...
 • Návrh řídicího systému robotu k rozmístění výstražného značení při dopravní nehodě 

  Karas, Kristián
  Hlavní téma této bakalářské práce je návrh modelu řízení autonomního robota pro rozmístění výstražných prvků při dopravní nehodě. Práce se zabývá dohromady třemi modely řízení. Dále jsou v práci představeny komponenty ...
 • Využití automatizace v domácnosti 

  Junek, Martin
  Cílem této bakalářské práce je popsat vhodné funkce při řízení plynového kotle a automatizační prostředky pro řízení a regulaci kotlů. Následně uvést přínosy automatizace pro úspory nákladů.