Now showing items 1-1 of 1

  • Složení a energetické využití komunálních odpadů 

    Anisimov, Valerii
    Tato bakalářská práce se zabývá složením a energetickým využitím komunálního odpadu. V první kapitole jsou popsány vlastnosti komunálního odpadu. Druhá kapitola je věnována porovnání složení odpadu v různých obcích. Třetí ...