Now showing items 1-2 of 2

  • Analýza tepelných ztrát provozovaných výměníků tepla 

    Sýs, Tomáš
    Předložená bakalářská práce se zabývá výpočtem a analýzou tepelných ztrát provozovaných výměníků tepla používaných pro potravinářské aplikace. V úvodní části práce je představena problematika tepelných výměníků, jejich ...
  • Projekční návrh procesního potrubí 

    Motyka, Ondřej
    Tato bakalářská práce popisuje jednotlivé náležitosti a úkony, které musí projektant či konstruktér při navrhování potrubní trasy pro procesní zařízení správně a vhodně navrhnout. V první části se bakalářská práce soustřeďuje ...