Now showing items 1-1 of 1

  • Návrh podavače pro orientaci dílců 

    Balek, Jan
    Cílem této bakalářské práce je konstrukčně navrhnout zařízení, které bude orientovat a podávat zadané součásti. První část práce je zaměřena na systémovou rešerši současného stavu této problematiky. Následuje návrh vhodných ...