Now showing items 1-1 of 1

  • Využití hydrodynamické kavitace pro čištění vody 

    Balko, Marek
    Bakalářská práce se věnuje zkoumání vlastností kavitace s důrazem na kavitaci hydrodynamickou a jejímu využití pro odstraňování nežádoucích a špatně odbouratelných chemických sloučenin z vody. Díky vysokým teplotám a tlakům ...