Now showing items 1-3 of 3

 • Návrh podvozku soutěžního modelu letadla 

  Gebrlín, Jakub
  Cieľom tejto bakalárskej práce je návrh podvozku súťažného modelu lietadla. Úvodná časť tejto práce je zameraná hlavne na rešeršné štúdiá podvozkov a ich následného porovnávania z hľadiska výhod a nevýhod pre nový súťažný ...
 • Systém pro měření úhlu náběhu 

  Koribský, Denis
  Cílem této práce bylo dokončit systém pro měření úhlu náběhu a úhlu vybočení během letu. Systém je založen na dvou korouhvičkách, jejíchž úhel natočení se snímá pomocí rotačních magnetických enkodérů. Bylo provedeno správné ...
 • Zmírnění účinků přistání po použití padákového záchranného zařízení 

  Bohýl, Tomáš
  Tato bakalářská práce obsahuje popis záchranných padákových zařízení, popisuje zranění vznikající při jejich použití a prvky konstrukcí, které tyto snižují.