Now showing items 1-1 of 1

  • Kvantifikace vodíku pomocí elektronové spektroskopie 

    Endstrasser, Zdeněk
    Absence vodíku ve fotoelektronovém spektru zůstává jedním z největších omezení rentgenové fotoelektronové spektroskopie. Hlavním cílem této práce je proto stanovení koncentrace vodíkových atomů ve zkoumaných vzorcích. K ...