Now showing items 1-1 of 1

  • Návrh výukového experimentu pro předmět Aerodynamika I 

    Fenech, Daniel
    Cílem bakalářské práce je vytvořit semestrální projekt pro studenty kurzu Aerodynamika I, který dále využijí pro lepší porozumění a získání zkušeností, jak lze určit aerodynamické charakteristiky pomocí výpočtů a pomocí ...