Now showing items 1-5 of 5

 • Hodnocení řezivosti nástroje při obrábění 

  Kolomý, Štěpán
  Tato bakalářská práce je zaměřena na testování řezivosti nástrojů v podmínkách přerušovaného řezu a na problematiku přerušovaného soustružení. V experimentální části je testována řezivost vyměnitelných břitových destiček ...
 • Návrh replikované výroby zvoleného dílu a verifikace tvaru a rozměrů za využití optických metod 3D skenování 

  Šrenk, Jakub
  Tato práce se zabývá výrobou prototypovýho odlitku z pryskyřice s použitím technologie reverzního inženýrství a rapid prototyping. Ve výrobě byla také optimalizována kvalita povrchu a rozměrová přesnost. V teoretické části ...
 • Optimalizace výroby rotační součásti 

  Kubíček, Jiří
  Předmětem této bakalářské práce je rozbor a následná optimalizace výrobního postupu součásti „Pouzdro“, které je soustruženo na CNC soustruhu Hardinge Talent 8/52 a následně frézováno Kovosvit MAS MCV 750. Cílem práce je ...
 • Technologický projekt výroby hřídele 

  Veselý, Ondřej
  Bakalářská práce na téma Technologický projekt výroby hřídele se zabývá problematikou obráběcích procesů za účelem realizace výroby v podmínkách sériové výroby, a to na základě výkresu součásti, kdy je postupně stanoven ...
 • Výroba svorníku na CNC soustruhu 

  Kališ, Jiří
  Tato bakalářská práce pojednává o použití svorníku v energetickém průmyslu. Tento svorník se používá jako spojka přírubové hřídele turbíny s generátorem. Práce vypracovaná v rámci bakalářského studia řeší použití tohoto ...