Now showing items 1-6 of 6

 • Aplikace "smart" materiálů pro lékařskou techniku 

  Švagera, Roman
  Smart materiály jsou v dnešní době rozrůstající se skupinou materiálů se specifickými vlastnostmi. Tato práce obsahuje rozdělení jednotlivých skupin smart materiálů, popis jejich vlastností a materiálové struktury. Jsou ...
 • Druhy a principy vodojemů 

  Cakl, Vojtěch
  Bakalářská práce se zabývá popisem vodojemů, zejména pro účely závlah. V první části práce je přehled jejich funkcí a rozdělení podle účelu a umístění vůči spotřebišti. Dále se práce zabývá návrhem objemu akumulační nádrže ...
 • Mechanické vlastnosti buněčných membrán 

  Pírková, Marcela
  Bakalářská práce je rešeršního charakteru zaměřená na analýzu mechanických vlastností buněčných membrán. Hlavním cílem je nalézt metody, které povedou k narušení struktury membrán a to následně způsobí selekci nežádoucích ...
 • Optimalizace proudnice pro požární sport 

  Páral, Filip
  Práce se zabývá problematikou proudění v proudnicích určených pro disciplínu požárního sportu – požární útok. V rešeršní části práce je popsána disciplína požární útok, používané technické vybavení a hydraulické ztráty ...
 • Principy větrných elektráren 

  Polcsák, Jakub
  Cieľom tejto bakalárskej práce je vypracovať čo najrozsiahlejšiu rešerš, ktorá sa zaoberá popisom a funkciou existujúcich veterných elektrární / čerpadiel a ich následné využitie v spojení s vodojemami. V práci sú veterné ...
 • Šíření vln na otevřené hladině 

  Kajánková, Dominika
  Voda pokrýva väčšinu našej planéty a k vode neodmysliteľne patria aj vlny tvoriace sa na jej hladine. Cieľom tejto práce je oboznámenie sa s typmi vĺn na otvorenej hladine, obmedzením ich vzniku a následného šírenia.