Now showing items 1-1 of 1

  • Sloupový výložníkový jeřáb 

    Flídr, Lukáš
    Tato bakalářská práce se zabývá konstrukčním návrhem sloupového jeřábu, včetně důležitých pevnostních výpočtů. Tato práce dále obsahuje výběr vhodného kladkostroje a výkresovou dokumentaci v podobě sestavy jeřábu a výkresu sloupu.