Now showing items 1-1 of 1

  • Magnetooptická charakterizace materiálů pro spintroniku 

    Vojáček, Libor
    Magnetooptický Kerrův jev představuje užitečný nástroj pro zkoumání magnetických vlastností kovových povrchů. Jeho využití při měření procesu přepínání magnetizace vnějším magnetickým polem nám může poskytnout cennou ...