Now showing items 1-1 of 1

  • Konstrukce přípravku pro obrábění tvarové součásti 

    Foltýn, Jan
    Tato práce se zabývá problematikou upínacích přípravků. Cílem bylo navrhnout efektivní upínací řešení pro obrábění součástí na frézce. Upínací řešení bylo navrženo a posléze ověřeno sérií výpočtů. Hlavní cíl i dílčí cíle ...