Now showing items 1-1 of 1

  • Vliv struktury materiálu a povrchových úprav na obrobitelnost 

    Foral, Jakub
    Bakalářská práce popisuje vliv struktury materiálu na obrobitelnost. V práci je objasněný pojem obrobitelnost, dále vybrané materiály a u nich jevy, které působí na obrobitelnost. U konkrétního materiálu byly zhotoveny ...