Now showing items 1-1 of 1

  • Strukturní analýza austenitických svarových spojů 

    Procházka, Robert
    Bakalářská práce se věnuje strukturní analýze austenitických svarových spojů pomocí metod využívaných v oblasti materiálových věd. V teoretické části bakalářské práce je postupně popsána problematika svařování vysokolegovaných ...