Now showing items 1-1 of 1

  • Analýza dvoudimenzionálních modelů neceločíselného řádu 

    Šustková, Apolena
    Tato bakalářská práce se zabývá analýzou dvoudimenzionálních modelů neceločíselného řádu. Samotné analýze předchází seznámení se základní problematikou týkající se teorie celočíselného a neceločíselného řádu. Analýza je ...