Now showing items 1-1 of 1

  • Historie Třineckých železáren 

    Niemczyk, Roman
    Bakalářská práce je odbornou rešerší, popisující historii Třineckých železáren od doby jejich vzniku v 50. letech 19. století až po současnost. Stručně je popsána historie zpracování železa. Dále se práce zabývá výrobním ...