Now showing items 1-1 of 1

  • Nožířské oceli a jejich složení a vlastnosti 

    Lenghardová, Monika
    Tato práce je zaměřena na popis vhodných ocelí pro výrobu čepelí z hlediska jejich chemického složení, struktury, vlastností a tepelného zpracování. Praktická část se zaměřuje na posuzování konkrétních vybraných nástrojových ...