Now showing items 1-1 of 1

  • Numerická analýza tuhých systémů diferenciálních rovnic 

    Pavelka, Ondřej
    Tato bakalářská práce se zabývá numerickým řešením systémů obyčejných diferenciálních rovnic. V práci jsou nejprve zavedeny a popsány jednotlivé numerické metody určené k~řešení diferenciálních rovnic, poté je vyšetřována ...