Now showing items 1-7 of 7

 • Dálková pásová doprava 

  Kulich, Stanislav
  Cílem mé bakalářské práce byla kritická rešerše zařízení obdobných dálkové pásové dopravě. Největší důraz je však kladen na metodu dálkové pásové dopravy. Následuje podrobný popis jednotlivých komponentů zařízení. Dále se ...
 • Dílenská zvedací zařízení pro manipulaci v opravárenství 200 kg / 2200 mm 

  Kříž, David
  Bakalářská práce se zabývá zvedacími zařízeními, která se využívají pro manipulaci s břemeny v dílenských a opravárenských provozech. V první části práce je provedena rešerše těchto zařízení. Druhá část se zabývá návrhem ...
 • Dílenské zvedací zařízení pro manipulaci v opravárenství 100 kg / 1800 mm 

  Oliva, Petr
  Tato bakalářská se zabývá návrhem dílenského manipulátoru. Úvod tvoří rešeršní část, která se zabývá studií zvedacích zařízení vhodných pro danou aplikaci. Rešeršní část je ukončena zhodnocením a návrhem zvedacího zařízení. ...
 • Moderní trendy v nosných konstrukcích jeřábů 

  Hájková, Barbora
  Práce se zabývá zpracováním kritické rešerše problematiky nosných konstrukcí jeřábů se zaměřením na věžové jeřáby. Vysvětluje základní pojmy související s konstrukcí jeřábu a jejích dílů. Cílem práce je kritické zhodnocení ...
 • Návrh horizontálního štípacího zařízení na dřevo - přídavné zařízení za traktor 

  Jaroš, Petr
  Obsahem této práce je stručná kritická rešerše a popis koncepce navrženého řešení horizontálního štípače dřeva. Práce dále zahrnuje funkční výpočet zařízení včetně návrhu jednotlivých komponent, pevnostní výpočet, výkres ...
 • Návrh mobilního štípacího zařízení na dřevo s hydraulickým pohonem 

  Změlík, Josef
  Cílem bakalářské práce je v první části vypracování rešerše týkající se základních vlastností štípaného materiálu – tedy dřeva. Dále se rešerše zabývá dostupností štípacích zařízení na trhu. Zhodnocení konstrukčních řešení, ...
 • Pásový dopravník - toleranční analýza 

  Man, Lukáš
  Tato bakalářská práce se zabývá toleranční analýzou součinitelů vstupujících do výpočtu dálkového pásového dopravníku pro přepravu mokrého písku. Práce obsahuje kritickou rešerši obdobných pásových dopravníků pro dálkovou ...