Now showing items 1-1 of 1

  • Odlitky ze slitin TiAl pro turbodmychadla 

    Kudýn, David
    Práce se zaměřuje na rozbor intermetalických slitin TiAl. Nejprve rozebírá jejich vlastnosti a jejich změny na základě jejich zpracování a ovlivňování legujícími prvky. Následně jsou zde uvedeny možnosti využití v praxi. ...