Now showing items 1-2 of 2

  • Ekologie výroby, provozu a údržby automobilů 

    Pelíšek, Vojtěch
    Bakalářská práce se zabývá automobily a jejich vlivem na životní prostředí v celém jejich průběhu života. Jsou zde představeny nejzávažnější problémy související s touto témati-kou, ale také je poukázáno na ty problémy, ...
  • Systémy pneumatického odpružení podvozků osobních vozidel 

    Mračnová, Michaela
    Hlavným cieľom tejto bakalárskej práce je popísanie systémov pneumatického odpruženia. Úvodná kapitola práce popisuje historický vývoj týchto systémov. Práca zahŕňa popis hlavných komponentov systémov pneumatického odpruženia ...