Now showing items 1-1 of 1

  • Nakládání s biologickým odpadem ze zpracování vajec 

    Zich, Jan
    Hlavním cílem této bakalářské práce je rešerše možných využití vaječného odpadu, přičemž důraz je kladen na farmaceutický průmysl. Nejdříve je popsáno běžné nakládání s tímto odpadem včetně legislativy a také je vysvětleno, ...