Now showing items 1-1 of 1

  • Rychlostní součinitele plynových trysek nízkoemisního hořáku 

    Zifčáková, Barbora
    Mezi základní komponenty nízkoemisních hořáků patří palivové trysky, jejichž funkcí je distribuce paliva do spalovací komory. Jedním z ukazatelů kvality trysky je tzv. rychlostní součinitel, který vyjadřuje, s jakou účinností ...