Now showing items 1-2 of 2

  • Předběžná aerodynamická analýza konceptu dálkově řízeného modelu s proudovým pohonem 

    Novák, Ondřej
    Tato práce se zabývá aerodynamickou analýzou bezpilotního letounu a následnými úpravami křídla, jeho polohy a přechodu křídlo-trup. Důraz je kladen na charakter odtržení proudění, jeho interakci s dalšími strukturami ...
  • Systém pro měření úhlu náběhu 

    Koribský, Denis
    Cílem této práce bylo dokončit systém pro měření úhlu náběhu a úhlu vybočení během letu. Systém je založen na dvou korouhvičkách, jejíchž úhel natočení se snímá pomocí rotačních magnetických enkodérů. Bylo provedeno správné ...