Now showing items 1-20 of 548

 • 2D a 3D analýza polovodičových struktur metodou SIMS 

  Vařeka, Karel
  Chemická analýza polovodičových struktur pomocí metody SIMS je hlavní náplní této bakalářské práce. Umožňuje hloubkové profilování a vytváření 2D či 3D snímků materiálů. Během zkoumání čipu z polovodiče TIGBT dochází k ...
 • 8D report jako nástroj pro zvyšování kvality výroby 

  Machová, Lenka
  Bakalářka práce pojednává o kvalitě jako o nástroji pro zefektivnění výroby. Dále rozebírá jednotlivé metody vhodné ke zvyšování kvality a tyto podrobně popisuje. Z těchto metod je vybraná metoda 8D , která je následně ...
 • ABB RobotStudio - ovládání robota z PLC B&R Automation 

  Mittaš, Eduard
  Cieľom tejto závarečnej práce je ukázať rôzne spôsoby komunikácie s kontrolérom robota a tiež následné ovládanie tohto robota. Simulácia úlohy bude prevedená s yyužitím protokolu TCP/IP, pričom komunikácia v laboratóriu s ...
 • ABB RobotStudio - vzorové příklady v C# 

  Mittaš, Tomáš
  Táto bakalárska práca sa zaoberá programovaním pohybov robota od spoločnosti ABB v jazyku C#. Cieľom je ukázať aj netradičné spôsoby použitia jazyka C#. V úvode sú v krátkosti popísané prostriedky programovania a simulácie ...
 • Adaptivní regulátor s průběžnou identifikací soustavy 

  Horňan, Bohdan
  Táto bakalárska práca je zameraná na problematiku adaptívnych regulátorov. Je rozdelená na dve časti: teoretickú a praktickú. Teoretická časť sa venuje identifikačným metódam dynamických systémov a metódam optimalizácie ...
 • Agropelety jako palivo 

  Nejerál, Michal
  Agropelety se řadí mezi alternativní palivo, které se začíná využívat stále častěji. Proto se tato bakalářská práce zabývá využitím agropelet jako paliva. Zaměřuje se na tvorbu emisí při spalování. Jsou zde popsány vlastnosti ...
 • Alternativní paliva pro výrobu slinku 

  Galková, Kristína
  Táto bakalárska práca sa zaoberá využitím alternatívnych palív na báze odpadov v spoločnosti CEMMAC a.s.. Prvá časť je zameraná na popis procesu výroby slinku a používaných alternatívnych palív v tomto procese. Druhá časť ...
 • Analytické řešení ohybového kmitání nosníků 

  Machoň, Matěj
  Bakalářská práce se zabývá analytickým určením vlastních frekvencí a vlastních tvarů prizmatického nosníku. Výsledky výpočtu jsou poté porovnány s daty experimentálně zjištěnými na nosníku se stejnou geometrií a vlastnostmi. ...
 • Analýza chůze jako zdroje energie pro biomedicínské aplikace 

  Cieslar, Filip
  Tato práce se skládá z měření a statistického zpracování zrychlení naměřeného v oblasti lidské hlavy. Jsou v ní představeny typy a principy biomedicínských aplikací a problematika jejich napájení. Existují snahy čerpat ...
 • Analýza degradačních procesů tyčí amortizéru 

  Sýkorová, Jitka
  Bakalářská práce se zabývá analýzou degradačních procesů tyčí amortizéru synchronního generátoru. Úvodní teoretická část se zabývá popisem generátoru, analýzou materiálu, vlastnostmi mosazi pro výrobu tyčí amortizéru a ...
 • Analýza distribuce směrů kolagenních vláken v měkkých tkáních 

  Sádovská, Terézia
  Bakalárska práca sa zaoberá analýzou smerového rozloženia kolagénových vlákien v mäkkých tkanivách - v tepnách a v šľachách. Prvá časť stručne približuje anatómiu cievnej sústavy človeka so zameraním na stavbu tepien. ...
 • Analýza Duffingova oscilátoru 

  Sosna, Petr
  Tato práce se zabývá analýzou možného chování buzeného i nebuzeného Duffingova oscilátoru. V teoretické části jsou uvedeny základní teoretické poznatky o Duffingově rovnici. Numerické řešení se zaměřuje na dynamiku oscilací ...
 • Analýza dvoudimenzionálních modelů neceločíselného řádu 

  Šustková, Apolena
  Tato bakalářská práce se zabývá analýzou dvoudimenzionálních modelů neceločíselného řádu. Samotné analýze předchází seznámení se základní problematikou týkající se teorie celočíselného a neceločíselného řádu. Analýza je ...
 • Analýza kontaminantů v kontaktu kola a kolejnice 

  Straka, Tomáš
  Kontakt kola a kolejnice je výrazně ovlivněn tzv. třetím tělesem – kontaminanty. Cílem této bakalářské práce je analyzovat kontaminanty v kontaktu a vytvořit tak stručný přehled. V úvodu práce je charakterizován kontakt ...
 • Analýza manipulace s materiálem a skladování ve firmě MINEWORKS s.r.o. 

  Holáňová, Eva
  Cílem této bakalářské práce je zanalyzování současného stavu skladování a manipulace s materiálem ve firmě MINEWORKS s.r.o. Teoretická část obsahuje stručný popis dané problematiky. V praktické části je analyzován současný ...
 • Analýza modelu mechanismu palné zbraně 

  Tichý, Jiří
  Práce se zabývá vytvořením modelu spoušťového a bicího mechanismu revolveru. Pro tvorbu modelu byl zvolen analytický přístup s využitím programu MATLAB pro řešení vzniklých rovnic. Správnost vzniklého modelu byla ověřena ...
 • Analýza nejistot při výpočtu zbytkových napětí 

  Dubravec, Kristián
  Práca sa zaoberá analýzou neistôt pri výpočte zvyškových napätí, ktoré sú po hĺbke homogénne a merané metódou vŕtania otvoru. Stochastický prístup je vysvetlený na modeloch nosníkov. Nachádza sa tu teória zvyškových napätí. ...
 • Analýza použití metody "okamžitého středu otáčení" při výpočtu netypických svarů v numerickém výpočtovém modelování 

  Babišta, Jan
  Spojování materiálu pomocí svařování je značně využívaná metoda, pro svoji rychlost, ekonomičnost a možnost automatizace. Ovšem pokud jde o návrh svarového spoje zatíženého staticky a jeho simulaci pomocí MKP, pak dochází ...
 • Analýza příčin porušení svařovaných konstrukcí kočárků 

  Štarhová, Martina
  Bakalářská práce se zabývá analýzou příčin porušení svařovaných konstrukcí dětských kočárků. Teoretická část obsahuje souhrn informací týkající se pro tento účel nejčastěji využívaných slitin hliníku a jejich tepelného ...
 • Analýza rizik provozované horizontální frézky 

  Mergeščíková, Lenka
  Táto bakalárska práca sa zaoberá analýzou rizík prevádzkovanej konzolovej horizontálnej frézovačky vyrobenej v roku 1963. V práci sa nachádza prehľad platnej legislatívy Českej republiky i Európskej únie týkajúcej sa ...